50-lecie istnienia Wydziału Ekonomii pragniemy zwieńczyć organizacją konferencji naukowej poświęconej problematyce innowacyjności. Na ten jubileusz zapraszamy przedstawicieli nauki, biznesu, władz samorządowych, doktorantów, absolwentów oraz wszystkie osoby, które wywarły znaczący wpływ na aktualny kształt i pozycję Wydziału. Jubileuszową konferencję planujemy rozpocząć uroczystym posiedzeniem Rady Wydziału, a następnie przeprowadzić debatę w gronie wybitnych naukowców i specjalistów, reprezentujących ośrodki z całej Polski. Motywem przewodnim konferencji jest problematyka innowacji i innowacyjności. Dyskusja nad innowacyjną gospodarką, innowacyjnymi organizacjami i pracownikami zatacza coraz szersze kręgi. W innowacyjności i gospodarce opartej na wiedzy widzi się szansę na szybszy rozwój społeczno-gospodarczy, poprawę życia obywateli oraz zrównoważony rozwój całego społeczeństwa. Chociaż w Polsce, w ostatnich latach, podjęto wiele działań na rzecz rozwoju innowacyjnej gospodarki, to cały czas poziom ten uznaje się za niewystarczający.

Celem niniejszej konferencji jest próba odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

  •  co warunkuje rozwój innowacyjnej gospodarki i innowacyjnych przedsiębiorstw?,
  • jakie są szanse i zagrożenia wynikające z szybkiego generowania, absorpcji i dyfuzji wiedzy oraz innowacji?,
  • jak rozwijać i wdrażać innowacyjne usługi?,
  • jak zachęcać całe organizacje, a także pojedyncze osoby do twórczych i przedsiębiorczych działań?

Wydaje się, że odpowiedzi na te i podobne pytania, wymagają szerokiej debaty środowiska nauki z biznesem, administracją publiczną oraz jednostkami samorządowymi. Serdecznie zapraszamy do takiej debaty.

Będziemy zaszczyceni, jeśli zechce Państwo  uświetnić swoją obecnością ten jubileusz.