• dr hab. Izabela Ostoj, prof. UE – Przewodnicząca
  • prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz -Wronka
  • prof. dr hab. Krystian Heffner
  • prof. dr hab. Anna Lipka
  • prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak 
  • prof. dr hab. Tadeusz Sporek
  • prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta
  • dr hab. Maria Balcerowicz-Szkutnik, prof. UE
  • dr hab. Adam Drobniak, prof. UE
  • dr hab. Grzegorz Dydkowski, prof. UE
  • dr hab. Wiesław Koczur, prof. UE
  • dr hab. Teresa Kraśnicka, prof. UE
  • dr hab. Grzegorz Maciejewski, prof. UE
  • dr hab. Elżbieta Sojka, prof. UE