Miejsce Konferencji: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Terminarz Konferencji:

  • do 30.01.2020 – zgłoszenie tytułu wystąpienia/rozdziału z podaniem celu i metod badawczych
  • do 15.04.2020 – przesłanie tekstu rozdziału, przygotowanego zgodnie z wymaganiami redakcyjnymi i technicznymi dla monografii Wydawnictwa UE w Katowicach (Formularz zgłoszeniowy)
  • do 20.04.2020 – zgłoszenie udziału w konferencji bez referatu poprzez rejestrację w systemie
  • 7.05.2020 – konferencja Kolegium Ekonomii