Publikacja:

– referaty zostaną opublikowane jako rozdziały w monografii zbiorowej wydanej przez Wyd. UE w Katowicach;

- ze względu na ograniczone możliwości publikacyjne prosimy o złożenie jednego rozdziału/referatu (objętość 25 tys.-30 tys. znaków) z każdej katedry Kolegium Ekonomii;

- zgłoszenie rozdziału jest jednoznaczne ze zgłoszeniem wystąpienia na konferencji;

- warunkiem publikacji jest uzyskanie pozytywnej recenzji.  

Tekst należy sformatować zgodnie z wymogami Wydawnictwa Uczelnianego oraz załączyć oświadczenie.