Cele konferencji:

  • Dyskusja nad aktualnymi problemami gospodarczymi koncentrującymi się wokół zagadnienia innowacji w różnych obszarach i na wszystkich poziomach gospodarki
  • Identyfikacja głównych kierunków badań na problematyką innowacji
  • Przedstawienie wyników badań prowadzonych w zakresie innowacji
  • Prezentacja praktycznych przykładów innowacyjnych rozwiązań w procesie gospodarowania
  • Integracja środowiska naukowego Kolegium