Tematyka konferencji obejmuje nowe koncepcje i kierunki badań w ekonomii i naukach o zarządzaniu, w takich obszarach, jak:

 • uwarunkowania funkcjonowania współczesnych rynków i konkurencji
 • decyzje konsumenta i producenta
 • zasoby pracy i problemy demograficzne
 • zagadnienia podziału i problem nierówności ekonomicznych
 • problemy wzrostu i rozwoju gospodarczego oraz globalizacja procesów gospodarczych
 • polityka regionalna, gospodarka przestrzenna i środowiskowa
 • usługi logistyczne i transportowe
 • problemy w zarządzaniu organizacjami sektora prywatnego i publicznego
 • zastosowanie nowoczesnych koncepcji zarządzania
 • kierunki badań w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności
 • zastosowanie informatyki i metod ilościowych w zarządzaniu oraz ekonomii