Cele konferencji:

  • Prezentacja dorobku naukowego i dydaktycznego pracowników.
  • Wymiana doświadczeń dotyczących stosowania nowoczesnych metod i narzędzi badawczych w ekonomii i zarządzaniu.
  • Promowanie współpracy między nauką a biznesem i administracją publiczną.