• Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki  a zrównoważony rozwój
 • Polityka innowacyjności w Polsce wobec wyzwań globalnej gospodarki
 • Rola państwa w stymulowaniu innowacyjnych i przedsiębiorczych zachowań
 • Strategie i modele konkurencyjności
 • Innowacyjne i wiedzochłonne usługi
 • Gospodarka 4.0
 • Rola MSP  rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości
 • Innowacje  w zarządzaniu relacjami  z klientami
 • Przedsiębiorcze, zwinne organizacje
 • Zarządzanie kapitałem intelektualnym
 • Zwinne projektowanie
 • Metody matematyczno-statystyczne w projektowaniu nowoczesnych usług
 • Rola ICT w rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości
 • Innowacyjne metody nauczania
 • Etyka i własność intelektualna  w rozwoju innowacyjności i konkurencyjności
 • Mile widziane inne tematy…