• prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - Przewodnicząca
 • prof. dr hab. Witold Abramowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. UE dr hab. Maria Balcerowicz-Szkutnik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr. hab. Mariusz Bratnicki, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Ryszard Borowiecki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Witold Chmielarz, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Szymon Cyfert, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. SGH dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • prof. UE dr hab. Grzegorz Dydkowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Helena Dudycz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Wojciech Dyduch, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UEK dr hab. Krzysztof Firlej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krystyna Gutkowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Krystian Heffner, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. UJ dr hab. Piotr Jedynak, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. PCz dr hab. Dorota Jelonek, Politechnika Częstochowska
 • prof. dr hab. Krystyna Jędralska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki, Uniwersytet Warszawski
 • prof. SGH dr hab. Andrzej Kobyliński, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • prof. dr hab. Andrzej Koźmiński, Akademia Koźmińskiego w Warszawie
 • prof. UE dr hab. Teresa Kraśnicka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. dr hab. Florian Kuźnik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Bernard Kubiak, Uniwersytet Gdański
 • prof. UE dr hab. Janusz Lichtarski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Anna Lipka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UEK dr hab. Paweł Lula, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UE dr hab. Grzegorz Maciejewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UEK dr hab. Bogusz Mikuła, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Bogdan Nogalski, Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Alojzy Nowak, Uniwersytet Warszawski
 • prof. UE dr hab. inż. Mieczysław Owoc, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Stanisław Owsiak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Emil Panek, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. UE dr hab. Andrzej Piosik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Ryszard Rapacki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie  
 • prof. dr hab. Marek Ratajczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • prof. UE dr hab. Andrzej Rączaszek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Maria Romanowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • prof. SGH dr hab. Andrzej Sobczak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • prof. dr hab. Tadeusz Sporek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. UE dr hab. Elżbieta Sojka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. SGH dr hab. Piotr Wachowiak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • prof. PO dr hab. inż. Janusz Wielki, Politechnika Opolska
 • prof. dr hab. Stanisław Wrycza, Uniwersytet Gdański
 • prof. PW dr hab. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Urszula Zagóra-Jonszta, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. PŁ dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska- Bielawska
 • prof. dr hab. Czesław Zając,Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr inż. Tomasz Zieliński, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach