• prof. dr hab. inż. Celina Olszak
 • dr hab. Izabela Ostoj, prof UE
 • dr hab. Robert Wolny, prof UE
 • dr hab. Grzegorz Głód, prof. UE
 • dr hab. Koczur Wiesław, prof. UE
 • dr hab. Iwona Pawlas, prof. UE
 • dr Jan Acedański
 • dr Anna Adamus – Matuszyńska
 • dr Marcin Baron
 • dr inż. Kamila Bartuś
 • dr Magdalena Jaciow
 • dr Adam Polko
 • dr Anna Sączewska – Piotrowska
 • dr Anna Urbanek
 • dr Alicja Winnicka – Wejs
 • dr Martyna Wronka – Pośpiech
 • dr Rafał Żelazny
 • mgr Arkadiusz Kisiołek