Konferencja organizowana jest pod patronem Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, J.M. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Prezydenta Miasta Katowice.